Najbolj priljubljen programski jezik je.. - Android

Najbolj priljubljen programski jezik je.. - Android

Na splošno se programski jezik Python uvršča na prvo mesto lestvice z največjim indeksom priljubljenosti.Ameriški inštitut za inženirje elektronike IEEE Spectrum je objavil seznam, ki prikazuje priljubljenost programskih jezikov na tej platformi. Podatki zajeti do sedaj kažejo, da prihaja do sprememb v priljubljenosti programskih jezikov. Iz njega je dejansko razvidno, kateri so najbolj priljubljeni

30/07/2020 12:12 PM